KONTAKT

Sofronijević d.o.o.
Svetozara Poznanovića 7
31260 Kosjerić


Telefon/fax:

031/783-248


Telefoni:

063/652-603
063/826-47-13


Email:

office@sofronijevicdoo.rs


Web:

www.sofronijevicdoo.rsPIB: 104757399 PDV broj: 304025278

matični broj: 20226447 šifra delatnosti: 4211

registarski broj: 614060903

tekući račun: 160-314885-07

devizni račun: 355-2005099-92