Priprema materijala i razbijanje vangabarita u kamenolomima