Usluge

 • Niskogradnja

  Kada je reč o niskogradnji, Sofronijević d.o.o. stoji na čelu kao vaš pouzdan partner. Naša stručnost obuhvata širok dijapazon niskogradnje: od temeljne infrastrukture do preciznih

 • Izgradnja puteva i saobraćajnica

  U Sofronijević d.o.o., specijalizovali smo se za izgradnju puteva i saobraćajnica, nudeći vrhunska rešenja koja odgovaraju modernim zahtevima mobilnosti i transporta. Naša posvećenost kvalitetu

 • Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže

  Sofronijević d.o.o. predstavlja ključnog igrača u sektoru izgradnje vodovodne i kanalizacione infrastrukture. Naše usluge su usmerene na stvaranje efikasnih, pouzdanih i dugotrajnih sistema za

 • Priprema materijala i razbijanje vangabarita u kamenolomima

  Priprema materijala i razbijanje vangabarita u kamenolomima Priprema materijala i razbijanje vangabarita u kamenolomima su ključni procesi u eksploataciji kamena. Ovi procesi su od

 • Rušenje objekata

  Rušenje objekata je proces koji se koristi za uklanjanje postojećih građevina, struktura ili objekata radi obnove, rekonstrukcije ili izgradnje novih objekata na istom mestu.

 • Prevoz rasutih materijala

  Prevoz rasutih materijala je ključna aktivnost u industriji građevinarstva i rudarstva, gde se velike količine materijala poput peska, šljunka, uglja ili rude prevoze sa