O NAMA
     Preduzeće Sofronijević doo je 1998.godine osnovano kao zanatska radnja a 2006. godine, prerasta u jednu veoma ozbiljnu firmu koja se vise od jedne decenije bavi delatnošću u oblasti niskogradnji: 

-svim vrstama zemljanih radova
-izgradnja ulica i saobraćajnica
-sanacijom klizišta
-rušenje objekata
-priprema materijala u majdanima i kamenolomima
-prevoz rasutih materijala


Veliki uspeh na tom polju odlikuje se kroz konstantno napedovanje u pogledu obima poslovanja, kao i proširenja i investiranja  u novu mehanizaciju i kadar čime se postize izuzetno velika efikasnost odrađivanja poslova na terenu.

Takođe je veliki značaj i prioritet posedovati sve vrste i količine materijala potrebnih za bilo koju vrstu podloge koju je potrebno odraditi, a to se odnosi na sve vrste kamenih agregata. Takvim sistemom ulaganja i poslovanja doveli su do toga da svaki posao bude odrađen u što kraćem roku, na što bolji način, a to puno znači investitoru, i samim tim se postiže obostrano zadovoljstvo.

Ovakav pristup doveo je do veoma uspesno odrađenih i rekonstruisanih ulica, puteva, platoa za velike hale, komplekse hotela, parkinge, benzinske pumpe.

O kvalitetu ove firme govore realizovani poslovi.

Referenc lista: nekoliko godina unazad konstantna saradnja sa TITAN Cemantarom Kosjerić, takođe dogogodišnja saradnja sa JP Putevi Srbije, Putevima Ivanjice i Putevi Požega. Takođe su tu i GP Zlatibor, Hip Azotara, kao i priprema terena za komplekse hotela na Kopaoniku.